กัญชาเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารเสริมได้แล้ววันนี้