รูปแบบอาหารเสริมที่ผลิต

รับผลิตอาหารเสริมแบบตอกเม็ด(Tablet , Pill)


รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด ตอกเม็ด อัดเม็ด เป็น Tablet หรือ Pill หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของเม็ดผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์

รับผลิตอาหารเสริมแบบแคปซูล(Capsule)


รับผลิตอาหารเสริมรูปแบบเม็ด Capsule (ผ่าน Halal) หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแคปซูลเป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์

รับผลิต ผงชงดื่ม(รับผลิตอาหารเสริมแบบPowder)


รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบผงชงดื่ม (Powder Supplement) บรรจุใส่ขวดโหล ซอง หรือ ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของ ผงผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์

รับผลิต ซอฟเจล(รับผลิตอาหารเสริมแบบ Soft Gel)


รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบผงชงดื่ม (Powder Supplement) บรรจุใส่ขวดโหล ซอง หรือ ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญแนะนำ) ด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของ ผงผลิตภัณฑ์ เป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จส่งต่อไปสู่กระบวนการบรจุลงบรรจุภัณฑ์

รับผลิตอาหารเสริมแบบเคี้ยว(Chewable)


รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเคี้ยวได้ (Chewable Supplement) เป็นเม็ดหลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความเหมาะสมของน้ำหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแนะนำอย่างใกล้ชิด) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร. และตรวจสอบคุณภาพของอาหารเสริมที่ผลิตอย่างละเอียด ก่อนนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเสร็จ ส่งต่อไปสู่กระบวนการบรรจุลง Packaging ที่เตรียมเอาไว้

รับผลิตอาหารเสริมแบบน้ำ(Functional Drink)


รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบน้ำ (Shot Drink หรือ Functional Drink) ผลิตบรรจุลงขวดได้หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า เป็นอาหารเสริมรูปแบบที่เหมาะในการนำเข้า Modern Trade หรือ สำหรับลูกค้าที่มีประสบการณ์การขายอาหารเสริมมาแล้ว Bioticon ผลิตอาหารเสริมในรูปแบบน้ำด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร และ QC คุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบน้ำอย่างละเอียดก่อนนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ ส่งต่อไปสู่กระบวนการบรรจุลง Packaging ที่ได้เตรียมเอาไว้

รับผลิตอาหารเสริมแบบเม็ดฟู่ ผงฟู่(Effervescent Tablet)


รับผลิตอาหารเสริมแบบเม็ดฟู่ ผงฟู่ (Effervescent Formula Supplement) แบบผง หรือ แบบเม็ด ละลายฟู่ในน้ำ ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความเหมาะสมของชนิดผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแนะนำอย่างใกล้ชิด) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของอาหารเสริมแบบเม็ดฟู่ ผงฟู่ที่ผลิตอย่างละเอียดก่อนนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิตเสร็จ ส่งต่อไปสู่กระบวนการบรรจุลง Packaging ที่ได้เตรียมเอาไว้

รับผลิตอาหารเสริมแบบอมใต้ลิ้น(Sublingual)


รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก Slim Shot ใส่ซอง Sachet หลากหลายขนาด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความเหมาะสมของขนาดซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแนะนำ) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ทั้งเครื่องจักรในการผลิต และ เครื่องจักแพ็คบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร

รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก(Slim Shot)


รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก Slim Shot ใส่ซอง Sachet หลากหลายขนาด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความเหมาะสมของขนาดซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริมแนะนำ) ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) ทั้งเครื่องจักรในการผลิต และ เครื่องจักแพ็คบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการตรวจสอบความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของอาหารเสริมที่ผลิตอย่างละเอียด ก่อนนำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผลิต. ส่งต่อไปสู่กระบวนการบรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่ได้เตรียมเอาไว้

รับผลิตอาหารเสริมแบบเยลลี่(Yelly)


รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเยลลี่ (Yelly Supplement) บรรจุลงบรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า และ ตามความเหมาะสมของชนิดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต สามารถแต่งกลิ่นและรสชาติได้ (โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แนะนำ) เหมาะกับกลุ่มตลาดเด็ก และ ครอบครัวที่ใส่ใจในสุขภาพของบุตรหลาน . . . ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ผ่านมาตราฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) พร้อมทั้งมีการตรวจสอบด้านความสะอาดของเครื่องจักร และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เยลลี่ เป็นอย่างดีก่อนนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตเสร็จ