รูปแบบBlister

สร้างแบรนด์อาหารเสริม เริ่มที่เรา

ผู้นำบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

พัฒนาสูตรฟรีที่นี่ที่เดียว โดยทีมเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ

รูปแบบBlister และชนิด / ขนาดเม็ดยาที่มีให้เลือกหลากหลาย

Blister

ชนิดและขนาดต่างๆ ของSachets หากลูกค้าต้องการทำแบบซองชงดื่มหรือ Shot ยกทาน

Sachets

Medicine Bottle

MedicineBottle

Packaging Example

DesignBottle