อาหารเสริมเกี่ยวกับภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

ขอนำเสนอทางเลือกที่ทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงจากภายใน

ต่อต้านโรคภูมิแพ้ โรคยอดฮิตที่คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันป่วยกัน สาเหตุมาจากมลภาวะที่เพิ่มมากขึ้น

จากร่างกายที่มีความไวผิดปกติต่อสิ่งกระตุ้นภายนอก ที่เรียกว่า สารก่อภูมิแพ้ (Allergen)

สาเหตุมาจากความผิดปกติของร่างกายที่มีต่อสารก่อภูมิแพ้จากสิ่งแวดล้อมรอบตัวยากที่จะหลีกเลี่ยงได้