เมื่อเป็นโรคหัวใจ ควรรับประทานอาหารเสริมประเภทไหน?