“ชื่อ”แบรนด์สำคัญ? ส่งผลต่อความสำเร็จ?

“ชื่อ”แบรนด์สำคัญ? ส่งผลต่อความสำเร็จ?

Brand Awareness
ชื่อแบรนด์สำคัญ ส่งผลต่อความสำเร็จ

               ในปัจจุบันมีแบรนด์อาหารเสริมใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวัน การตั้ง “ชื่อ” แบรนด์ จึงมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างแบรนด์

เพราะ “ชื่อ” ของสินค้ามีไว้ใช้เรียกสินค้า จึงจำเป็นต้องมีความแตกต่าง โดดเด่น และน่าสนใจ เพื่อส่งผลต่อการรับรู้และการจดจำของลูกค้า

“ชื่อ” แบรนด์ที่ทำให้คนจดจำได้ มักจะเป็นตัวเลือกแรกๆที่ลูกค้านึกถึงก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อสินค้านั้นเสมอ

ดังนั้นเมื่อมีโอกาสที่จะนึกถึงก่อน โอกาสที่จะขายได้จึงมากตามไปด้วย เพราะถึงแม้ไม่ซื้อในครั้งนี้ แต่ก็มีโอกาสจะซื้อในครั้งต่อไป

เมื่อจำง่าย หาได้ง่าย สะดวกในการเรียกหา จะสามารถสื่อสารบอกต่อ ปากต่อปากไปได้อีกไกล

“ชื่อ” ดี มี ชัย ต้องตั้งยังไง?

เรียบง่ายจดจำได้

การตั้งชื่อแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ควรที่จะสะกดได้ง่าย เข้าใจง่าย จดจำง่าย

ลองนึกดูว่าหากลูกค้าได้ยินชื่อแบรนด์ โดยที่ยังไม่เห็นชื่อแบรนด์จะสามารถเดาได้ว่าต้องสะกดแบบไหน

เพราะถ้าเป็นคำที่สะกดยาก จะทำให้ลูกค้ายากต่อการค้นหาชื่อสินค้า เพราะไม่รู้ว่าสะกดหรือเขียนยังไง

ซึ่งอาจจะส่งผลให้เสียโอกาสในการขายได้โดยไม่จำเป็น

ออกเสียงอ่านง่าย

การออกเสียงได้ง่ายสำคัญไม่น้อยกว่าการสะกดคำแบบง่าย เพราะเชื่อมโยงกันการสะกดคำแบบง่าย

ก็จะช่วยให้ออกเสียงได้ง่าย และค้นหาได้ง่าย ตัวอย่างเทคนิคตั้งชื่อของแบรนด์ใหญ่ระดับโลก

“6 ตัวอักษร 3 พยางค์” ต้องไม่เกิน 6 ตัวอักษร และออกเสียงไม่เกิน 3 พยางค์

เพื่อให้ชื่อกระชับ ออกเสียงง่าย จำง่าย ติดปากลูกค้า

โดดเด่นและแตกต่าง

ชื่อที่ดีควรมีความหมายเกี่ยวโยงกับสินค้าที่ทำ และการจะตั้งชื่อควรจะต้องดูคู่แข่งด้วย

เพื่อสร้างความโดดเด่นและแตกต่าง เพราะถ้าชื่อคล้ายหรือเหมือนกันเกินไป ก็จะมีภาพลักษณ์เป็นแบรนด์เลียนแบบไปได้

และอาจลูกค้าบางท่านที่อาจแวะเวียนเข้ามาแต่ยังไม่ได้ซื้อสินค้าในทันที เพราะต้องกลับไปคิดพิจารณาอีกครั้ง

หลังจากที่ลูกค้าพร้อม ก็จะกลับมาหาสินค้าแบรนด์จดจำได้ดีกว่า ซึ่งแบรนด์ที่แตกต่าง มักจะได้เปรียบมากกว่า

สามารถต่อยอดได้

การตั้งชื่อแบรนด์ จำเป็นต้องคำนึงถึงการเติบโตของธุรกิจในอนาคตด้วย ชื่อแบรนด์ที่ดีควรใช้ได้ยาวนาน

ครอบคลุมถึงการขยายธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย หรือผู้ประกอบการมีความตั้งใจจะขยายธุรกิจไปต่างประเทศ

เพราะมีข้อดีคือ ไม่ต้องมาปรับหรือเปลี่ยนชื่อใหม่ ถึงแม้จะมีแบรนด์สินค้าใหม่ผลิตขึ้นมา ยังไงคนก็จดจำแบรนด์เดิมไว้ได้เพราะเป็นที่รู้จักอยู่แล้ว