“5 ขั้น” ปั้นแบรนด์ สู่ความสำเร็จสำหรับผู้เริ่มต้น

“5 ขั้น” ปั้นแบรนด์ สู่ความสำเร็จสำหรับผู้เริ่มต้น

 

ขั้นที่ 1

กำหนดกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจน

อันดับแรกของการสร้างแบรนด์ให้ปัง เพื่อยอดขายทะลุเป้า

จำเป็นต้องมองเห็นลูกค้าอย่างละเอียดชัดเจนว่า

ลูกค้าเป็นใคร อายุเท่าไหร่ ทำงานอะไร ไลฟ์สไตล์ชีวิตอย่างไร

ไปจนถึงมีรายได้เท่าไร ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งดี ยิ่งได้เปรียบ

เพื่อกำหนดขอบเขตของแบรนด์สินค้าได้อย่างเหมาะสม

สร้างสินค้าที่ใช่ พร้อมกับสื่อสารแบรนด์ออกไปตรงใจกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

 

ขั้นที่ 2

สร้างการจดจำให้กับแบรนด์

กำหนดคุณค่าของแบรนด์ให้ได้ใจกลุ่มลูกค้า โดยการสร้างปณิธานของแบรนด์

เป็นข้อความเจ๋งๆ สั้นๆ ตรงใจ เพื่อตอกย้ำความเข้าใจที่ตรงกัน ทั้งตัวเอง

หุ้นส่วน พนักงาน และกลุ่มลูกค้า ให้เข้าใจถึงตัวตนของแบรนด์อย่างชัดเจน

ซึ่งแบรนด์ที่สร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจ คุณค่าของแบรนด์จะถูกถ่ายทอด

ออกมาในรูปแบบให้ลูกค้า และทุกคนที่เกี่ยวข้อง รับรู้ถึงความตั้งใจนี้

 

ขั้นที่ 3

ศึกษาแบรนด์คู่แข่ง

รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งยังใช้ได้อยู่

การศึกษาพฤติกรรมคู่แข่งจะทำให้ได้เปรียบ เราจำเป็นต้องรู้จักแบรนด์อื่น

ทั้งแบรนด์คู่แข่งโดยตรง แบรนด์ที่ขายสินค้าคล้ายกัน ไปจนถึงแบรนด์ที่ขายสินค้าใหม่ๆ

โดยอาจเจาะลึกไปที่แบรนด์ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักก่อนแล้ว

ในเรื่องการตลาด สินค้าที่ขายดี แนวทางการสื่อสารแบรนด์

เสียงตอบรับจากลูกค้า การบริการหลังการขาย ฯลฯ

เพื่อทำความเข้าใจในตัวธุรกิจ จนสามารถสร้างแบรนด์ให้

โดดเด่น แตกต่าง มีจุดยืนและจุดขายเฉพาะตัว แตกต่างและเหนือคู่แข่ง

 

ขั้นที่ 4

สร้างโลโก้ให้จดจำ

ส่วนที่ไม่ควรละเลย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่งของการทำแบรนด์

คือ โลโกแบรนด์ (logo) ที่กลุ่มลูกค้าจะมองเห็นและสามารถจดจำได้เป็นอย่างแรก

เพราะจะติดตามกับแบรนด์ไปในทุกที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพ็กเกจตัวสินค้า นามบัตร

ภาพโฆษณาทางสื่อทุกรูปแบบในช่องทางออนไลน์ เฟสบุ้ค อินสตาแกรม

เป็นสิ่งที่ผู้คนจะจดจำได้อย่างชัดเจนและยาวนาน ฉะนั้น โลโก้ที่ดี

ควรจะต้อง โดดเด่น แตกต่าง ทันสมัย จดจำง่าย เพื่อให้จดจำไปได้นาน

 

ขั้นที่ 5

กลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์

บ่อยครั้งที่มักได้ยินนักการตลาด บอกแนวทางในการสร้างแบรนด์   

ให้ประสบความสำเร็จด้วยการทำให้แบรนด์มีชีวิต

แต่แค่นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ประสบความสำเร็จ

จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารแบรนด์ออกไป

ลองนึกว่าจะสร้างคาแร็คเตอร์ของแบรนด์

ให้มีบุคลิกที่แสดงออกไปต่อกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไร

ให้ตรงกับทิศทางของตั้งไว้ ให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชือถือ

ดูเป็นมิตร เน้นความจริงใจ แสดงออกถึงคุณค่าที่ตั้งใจจะให้กับแบรนด์

ถ่ายทอดต่อกลุ่มลูกค้าได้อย่างแท้จริง