ประโยชน์ของวิตามินซี ต่อร่างกายของเรา มีอะไรบ้าง ?

วิตามินซี เป็นสารอาหารจากธรรมชาติ ที่มีอยู่ในพืชผักและผลไม้ โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว นอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินซี วิตามินซีเม็ด ที่มีทั้งชนิดรับประทาน และชนิดอม หรือวิตามินซีรูปแบบอื่น ๆ ให้เลือกรับประทานได้ตามความเหมาะสม เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิตามินซีและวิตามินซีเม็ด ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราอย่างไร บทความนี้มีคำแนะนำค่ะ

การดูแลเอาใจใส่สุขภาพ กับการ รับผลิตอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ ของหอมจันทร์โอสถ

การดูแลเอาใจใส่สุขภาพกับการ รับผลิตอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ ของหอมจันทร์โอสถ ร่างกายของเราต้องการอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ได้แก้ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน โดยมี วิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆเป็นตัวเสริมคอยปรับสมดุลให้กับสุขภาพร่างกาย ในฐานะที่ หอมจันทร์โอสถ คร่ำหวอดอยู่ในวงการ รับผลิตอาหารเสริมวิตามินและแร่ธาตุ จึงเห็นความสำคัญของการรับอาหารเสริมที่มีครบทุกธาตุอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย เป็นการปรับสมดุลทุกกระบวนการ การทำงานของระบบอวัยวะทุกส่วน เราจึงพร้อมให้การบริการ ทั้งข้อมูลในการดูแลสุขภาพ รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาเพื่อการลงทุนในด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่คุณจะได้รับจาก หอมจันทร์โอสถ อย่างเต็มที่ วิตามินและแร่ธาตุ แม้ต้องการเพียงน้อยนิด แต่ก็ขาดเสียไม่ได้ เนื่องจากระบบภายในร่างกายมีหลากหลายรูปแบบ และด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้หลายคนสนใจที่จะทานแต่เนื้อสัตว์เพื่อรับโปรตีนเพียงอย่างเดียว หรือ ทานอาหารเฉพาะอย่างด้วยความเห็นว่า อาหารประเภทอื่นไม่มีความจำเป็นต่อร่างกาย ทั้งที่ในความเป็นจริง ร่างกายของเราต้องการสารอาหารทุกประเภทเพื่อการเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ รวมไปถึงการปรับสมดุลต่าง ๆ ของร่างกาย แม้ว่าโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน คือ สารอาหารหลักที่มนุษย์เราต้องการใช้ในการดำรงชีพในแต่ละวัน แต่ วิตามินและแร่ธาตุ คือความจำเป็นที่ขาดไม่ได้แม้ว่าร่างกายของเราต้องการเพียงแค่น้อยนิดก็ตาม แต่การขาดธาตุอาหารอย่างหนึ่งอย่างใดไปเป็นเวลานาน ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมอย่างเสียไม่ได้ ดังนั้นการมองหาอาหารเสริมที่สกัดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ แต่เต็มไปด้วย วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครอบถ้วน ย่อมมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง […]