รับผลิตอาหารเสริม Fiber

รับผลิตอาหารเสริม Fiber เพื่อลำไส้และการขับถ่ายที่ดีกับ หอมจันทร์โอสถ ระบบขับถ่าย คือระบบภายในร่างกายที่มักถูกละเลยอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะลักษณะนิสัยของการเป็นคนไม่กินผัก ไม่ปรับประทานผลไม้ ย่อมก่อเกิดปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายอย่างช่วยไม่ได้ ไฟเบอร์ หรือใยอาหาร คือตัวช่วยสำคัญในการนำเอาของเสียต่าง ๆ ออกจากร่างกาย การขาดใยอาหารที่ได้จากผักผลไม้ย่อมทำให้มีปัญหาตามมาต่อระบบการขับถ่าย ทางออกที่ หอมจันทร์โอสถได้เล็งเห็นคือ การ รับผลิตอาหารเสริม Fiber เพื่อการสร้างเสริมและดูแลสุขภาพของคนไม่กินผัก เพื่อให้การทำงานของระบบขับถ่ายยังมีความสมบูรณ์พร้อม และทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี ใยอาหารและระบบการขับถ่าย ความสัมพันธ์ที่ขาดกันไม่ได้ แม้ว่าระบบการย่อยอาหารของเราจะเป็นระบบที่ใหญ่ แม้กระทั่งในส่วนของการขับของเสียยังคงมีการย่อย และการดูดซึมสารอาหารสำคัญ รวมไปถึง น้ำ จากของเสียที่ต้องถูกขับออกไปจากร่างกาย แต่การไม่มี ใยอาหารหรือ Fiber เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้ลำเลียงของเสียออกมา ย่อมทำให้กระบวนการขับถ่ายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของลำไส้ใหญ่เกิดอาการติดขัด และเมื่อใดก็ตาม ที่ของเสียถูกหมักหมมเอาไว้ในพื้นที่ลำไส้ใหญ่ กระบวนการการดูดซึมแร่ธาตุและน้ำยังคงทำงานอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เป็นผลกระทบตามมาคือ การดูดซึมสารพิษที่จากของเสียในระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายจะถูกดูดซึมกลับเข้าสู่ในระบบของร่างกายอีกครั้ง ผลที่เกิดขึ้นตามมาคือภาวการณ์แพ้ หรือการแสดงออกถึงการมีขอเสียหมักหมมในร่างกาย อาทิ กลิ่นตัว กลิ่นปาก รวมไปถึงสิวอุดตัน หรือ ผื่นแพ้ ที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง ย่อมเป็นการแสดงผลถึง ร่างกายเรามีของเสียหมักหมมมากเกินไปแล้ว ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากสาเหตุเดียวคือ การรับใยอาหารที่น้อยเกินไปของร่างกายเรานั่นเอง Fiber […]