เหตุผลดีๆ ที่ต้องทาน “อาหารเสริม”

เหตุผลดีๆ ที่ต้องทาน “อาหารเสริม” ลองเช็คดูในหนึ่งวัน ร่างกายต้องการสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อสุขภาพที่ดี แต่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ต้องการ ซึ่งการรับประทานอาหารดีมีประโยชน์ คือ วิธีที่ดีที่สุดในการบำรุงร่างกายให้แข็งแรง แต่บางครั้งก็อาจเกิดภาวะขาดสารอาหารที่จำเป็นได้ด้วยเหตุผลเหล่านี้   รับประทานผักและผลไม้น้อยเกินไป ล่าสุดพบว่าร้อยละ 76 รับประทานผักผลไม้ไม่เพียงพอ จากการศึกษาพบว่า การรับประทานผักและผลไม้มากกว่า 569 กรัมต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยง การเสียชีวิตจากโรคทางเดินหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบทางเดินอาหาร ขณะที่ผู้รับประทานผักและผลไม้ในปริมาณต่ำกว่า 249 กรัมต่อวัน จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น รับประทานอาหารไม่หลากหลาย   ส่วนใหญ่เรามักจะรับประทานอาหารซ้ำๆ แบบเดิมๆ ทุกวันติดต่อกัน ทำให้มีความเสี่ยงสูงกว่า 21 เปอร์เซ็นต์ ที่จะป่วยเป็นโรคอ้วนลงพุง รวมถึงมีอาการแทรกซ้อนอย่าง ความดันโลหิตสูง, ระดับน้ำตาลในเลือดสูง หรือมวลไขมันสูงตามมา   นับปริมาณสารอาหาร? เคยไหม? ทุกมืิ้อคอยต้องนับปริมาณสารอาหารที่รับประทานเข้าไปในแต่ละวัน ซึ่งทำได้ยากด้วยเวลาที่มีจำกัด หรืออาจนับผิดพลาด ยากกว่าการนับปริมาณแคลอรี่เสียอีก ต่อให้คอยนับปริมาณสารอาหารแล้วนั้น ก็ยังมีโอกาสขาดสารอาหารได้อยู่ดี   แพ้อาหารบางชนิด หากแพ้อาหารบางชนิดจำเป็นต้องหลีกเลี่ยง อาจทำให้พลาดสารอาหารที่สำคัญบางส่วนที่ควรจะได้รับ เช่น […]