Digital Marketing คืออะไร? ดีอย่างไร?

Digital Marketing

คืออะไร? ดีอย่างไร?

 

คือ การทำการตลาดรูปแบบใหม่ ที่ใช้หลักการผสมผสานของ Marketing พร้อมกับนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้การสื่อสารผ่านสื่อโทรศัพท์ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์นั้น อาจจะไม่สามารถเข้าถึงลูกค้า

หรือกลุ่มเป้าหมายได้เพียงพออีกต่อไป เพราะการใช้ชีวิตของคนที่เปลี่ยนแปลงไป สังคมสื่อออนไลน์จึงเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ซึ่งในปัจจุบันยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเข้าถึงธุรกิจออนไลน์ เป็นไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ทั่วถึง และประเมินผลได้ง่ายดาย

สะดวกสบายมากขึ้น ทำให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายดายด้วย เพราะไม่ได้เพียงแต่ทำโฆษณาบนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แต่รวมไปถึงการถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆ ให้กับลูกค้า ทุกธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัว

สื่อสารกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

ความเร็วเป็นสิ่งสำคัญมาก และจะเข้ามาช่วยลดช่องว่างระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ทั้งในเรื่องการตอบข้อสงสัยหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ

ก็จะสามารถทำได้อย่างทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็น การแชทผ่านสื่อออนไลน์ หรือบนเว็บไซต์ ให้สามารถติดต่อกับพนักงานได้โดยตรง

เปลี่ยนแปลงให้ทุกคนสนใจ

Digital Marketing กลายเป็นที่สนใจของทุกกลุ่มธุรกิจ รวมไปถึงคู่แข่งด้วยเช่นกัน ที่พร้อมแย่งพื้นที่บนโลกออนไลน์

เราจำเป็นต้องสร้างความโดดเด่นและแตกต่างอย่างน่าสนใจ เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในการแข่งขันจนสามารถเพิ่มยอดเข้าชม กระตุ้นยอดขาย

และยังคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ของแบรนด์และการบริการที่ประทับใจไว้

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด

เราสามารถใช้ Digital Marketing เข้ามาสร้างสรรค์โฆษณาต่าง ๆ ให้กับแบรนด์มากยิ่งขึ้น ด้วยเครื่องมือการจัดกลุ่มลูกค้า

ทั้งการกำหนดรูปแบบเนื้อหา Content กำหนดชนิดของสื่อ การใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น

ไปจนถึงการทำวิดีโอ Content เพื่อสร้างความสนุกสนานเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า

ลดค่าใช้จ่ายบางส่วน

Digital Marketing ยังเป็นวิธีที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำการตลาดได้อีกด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการตลาดบนโลกออนไลน์

สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละช่องทาง เพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่ทางแบรนด์ต้องการ อีกทั้งยังสามารถประเมินผล และวัดผลได้อย่างชัดเจน