3 ผ่านในการเลือกโรงงานผลิตอาหารเสริม ที่คุณต้องทราบ

3 ผ่านในการเลือกโรงงาน

 

แค่ 1 ไม่พอ เพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ

เพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดจริงๆ วางใจให้เราเป็นผู้ช่วยของคุณได้ค่ะ

 

3 ผ่าน !!

โรงงานอาหารเสริมที่ดี น่าเชื่อถือ

 

ได้รับมาตรฐาน

ต้องผ่านการตรวจอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตที่ดีจาก อ.ย. GMP HACCP HALAL

 

เชี่ยวชาญสูตร

ต้องมีความรู้แบบครบวงจร โดยเฉพาะสูตรและสารอาหาร

เพื่อให้ได้รับประโยชน์และไม่เกิดโทษต่อผู้บริโภคได้

 

สะอาด ปลอดภัย

ต้องไม่เกิดผลเสีย สิ่งสกปรกเจือปนในทุกขั้นตอนการผลิต

เพราะนี่คือการใส่ใจในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องรับประทานเข้าไป